Trondheims historie

Med sine 182 000 innbyggere er Trondheim den tredje mest folkerike kommunen i Norge. I dag er byen kjent som en studentby med et rikt kulturliv og spennende naturopplevelser.

Det sies at Trondheim ble grunnlagt i 997, selv om arkeologiske funn viser at det har vært bebyggelse der før dette. De første beboerene slo seg ned like ovenfor det som i dag er Bakke bru. Olav Tryggvason anla en kongsgård ved Skipakrok og sagaen sier at Olav Den Hellige fikk reist Klemenskirka i kongsgården.

Norges kirkelige sentrum

Trondheim som by vokste raskt på slutten av 1000-tallet og byens hovedgater gikk fra nord til sør og tverrgatene gikk fra sjøbuene ved elva. Der nidarosdommen står i dag, sto det en gang den første steinkirken på St.Olavs gravsted. Denne perioden er også preget av store bybranner, en i 1219 og i 1295 ble mesteparten av byen nedbrent.

I 1152 ble erkebispesetet opprettet og allerede fra 1200-tallet vet vi at det har eksistert rundt 20 kirker i Trondheim på denne tiden, det ble også satt opp flere klostre blant annet på Elgeseter, Bakke og Munkholmen. Så kom en lang periode hvor veksten i byen stagnerte og nye bybranner la byen i ruiner i 1481. Den siste erkebiskopen Olav Engelbrektsson gjorde en stor innsats for å forhindre at Danmark skulle få innflytelse i landet, hvilket førte til at en dansk tropp satte fyr på erkebispegården og domkirken, og byen brant igjen. Når reformasjonen kom i 1537 mistet byen sin status som Norges Kirkelige sentrum.

Handelens by

På 1600-tallet var det kommet nye næringsveier til Norge og dette førte til økt handel. Stadig flere kjøpmenn fra andre land kom og bosatte seg i Norge med sine familier, også i Trondheim. Spesielt kom det mange fra Flensburg. I 1599 og 1651 var det nye branner som igjen ødela mye av det som var blitt bygget opp og i 1681 gjorde den såkalte Hornemans-brannen store ødeleggelser.

Etter alle ødeleggelser bestemte Christian V at Trondheim skulle få en ny byplan og Johan Caspar de Cicignong og Anthony Coucheron ble satt på saken. Dette endret bybildet veldig og under planleggingen var det fokus på brannsikkerhet og forsvar.

Men på tross av alle disse tiltakene, var det flere store branner i Trondheim på 1700-tallet og 1800-tallet. I 1844 fikk byen murtvang og det ble anlagt flere nye gater som for eksempel Thomans Angells gate, St.Olavs gate og Tordenskiolds gate.

Enorm befolkningsvekst

Rundt århundreskiftet på 1900-tallet, var Trondheim preget av sterk befolkningsvekst og det ble en voldsom utbygging av byen. Det ble planlagt det som kalles for hagebyer i utkantene av byen, men det var bare et fåtall av dem som ble ferdige.

Den 1 Januar 1964 ble de fem kommunene Trondheim, Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset slått sammen til en stor kommune. De fokuserte på å bygge ut byen mot Heimdal, Tillerbyen og Huseby-Kolstad-Flatåsen, for å holde tritt med befolkningsveksten. Heggstadmoen, LKAde, Fossegrenda og Sluppen er regnet som industriområder.

Man kan trygt si at byen som i dag er en av de største i Norge, har reist seg som Fønix fra asken.